Viktig information

Miljö- & naturpolicy

För oss på Wilderness Life är det viktigt att tänka på miljön och bevarandet av denna. Som ett naturföretag är vi direkt beroende av naturen då vi arbetar med att våra kunder ska få upplevelser just i naturen och vildmarken. Därför arbetar vi efter en miljö- & naturpolicy och strävar även efter att uppfylla kraven enligt SS-EN ISO 14001 miljöledningssystem samt att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och minimera vår påverkan. Kort sagt, vi arbetar för en hållbar natur.

 • En av våra viktigaste punkter är Leave No Trace (LNT). Hållbarheten av naturen är allt avgörande för vår verksamhet samt för att våra kunder ska kunna få uppleva vildmarken. Det är således naturligt att vi inte lämnar spår efter oss och våra aktiviteter.
 • Vi tillämpar catch and release (C&R) på det vi fångar som ej blir middag.
 • Vi behandlar fisken vi fångar och djuren vi jagar med omsorg och respekt.
 • Vi tar hänsyn till djurlivet ute i naturen.
 • Bevara naturresurserna genom återanvändning och återvinning.
 • Minimera miljöpåverkan genom att helst använda miljövänliga (ekologiska) produkter och leverantörer.
 • Minimera miljöpåverkan genom att att välja lokalproducerade produkter där det är möjligt.
 • Spara mest möjlig energi i hela vår verksamhet samt att kontinuerligt sträva efter optimerande åtgärder.
 • Delvis uppvärmning där förnyelsebarenergi används och målsättningen att utöka användningen av FE.
 • Arbeta för bevarandet av vildmarken och naturen.
 • Uppfylla eller övergå myndighetskraven.
 • Ökad process effektivitet inom alla delar av vår verksamhet.
 • Minskad avfallshantering per levererad produkt eller tjänst.
 • Ständigt sträva efter att förbättra vår Naturpolicy och hållbarheten i hela vår verksamhet.

Våra gäster och kunder förbinder sig även att leva upp till de 4 första punkterna i vår policy.
Det hela kan även summeras med allemansrättens ledord ”inte störa – inte förstöra"

Allmänna villkor för våra aktiviteter & logi

Ansvarig arrangör: Wilderness Life in Arvidsjaur AB, Auktsjaur 16 SE-933 91 Arvidsjaur

Bokning

Bokningen är bindande för kunden ifrån det att kunden muntligen eller skriftligen har gjort beställningen. Bokningen är bindande för Wilderness Life när vi har skickat bokningsbekräftelsen skriftligen eller via email samt att vi har tagit emot anmälningsavgiften.

50 % av det totala beloppet skall vara oss tillhanda senast 7 dagar efter bokningen som anmälningsavgift och delbetalning. De resterande 50 % av fakturabeloppet ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före ankomst.

Vid bokningar som görs med mindre än 40 dagar till ankomst skall full betalning vara oss tillhanda senast 5 dagar efter bokningen och senast på ankomstdagen. Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att avboka Er beställning samt tillämpa reglerna för avbokning.

Vid större bokningar förbehåller vi oss rätten att kräva förskottsbetalning på hela eller delar av det totala beloppet. Under högsäsongen för våra aktiviteter har gäster som bokar både logi och aktivitet förtur gentemot gäster som enbart bokar logi.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 40 dagar för ankomst återbetalas anmälningsavgiften -10 % eller minst SEK 1500 i expeditionsavgift. Vid avbokning av enbart bokad logi i lodgen tillämpas -10 % refundering för beställningar under SEK 5000.

Vid avbokning senare än 40 dagar före ankomst återbetalas anmälningsavgiften ej. Vid avbokning senare än 21 dagar eller utebliven ankomst gäller full betalning av fakturan. Vi rekommenderar köp av avbeställningsskydd som täcker eventuella akut uppkomna situationer ifrån Er sida som t.ex. sjukdom mm.

Vid bokning av aktiviteter, logi etc. arrangerat av våra samarbetspartners hänvisar vi till deras respektive villkor och regler (bifogas). Vi ansvarar inte för transporter, resor eller hyrbilar mm. Vid bokning gjord hos resebyrå eller liknande hänvisar vi till det ställe där Ni har gjort bokningen.

Incheckning / utcheckning

Ert rum eller stuga kan disponeras fr. kl. 14.00 ankomstdagen och fram till 10.00 avresedagen. Incheckning skall ske senast 18.00 om inget annat har avtalats.

Måltider

Vid logi i lodgen ingår frukost som normalt serveras mellan 07.00-10.00. Övriga måltider och drycker är möjliga att köpa i vårt café. Vid speciella omständigheter (allergier mm.) måste Ni skriftligen (e-mail) framställa önskemål senast två veckor före ankomst.

Övriga skyldigheter

Logi.
Du måste vårda stugan, rummet samt eventuell av oss tillhandahållen utrustning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier samt på tillhandahållen utrustning, genom att du eller någon i ditt sällskap har varit vårdslös. Stugan/rummet/utrustningen får inte användas till något annat än vad som avtalats vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan, rummet eller på tomten, än vad som angivits vid bokningen.

Vid logi i lodgen ingår städningen. Vid ankomst lämnas en deposition på SEK 1000 per rum som säkerhet för ev. uppkommen skada. Depositionen återbetalas vid avresan när rummet har inspekterats och godkänts.

Vid logi i våra stugor skall dessa städas ordentligt innan avresan. Om du missar detta eller att städningen är bristfällig kommer vi att utföra städningen på din bekostnad. Vid ankomst kommer du att få lämna en deposition på SEK 1000 för städning och ev. uppkommen skada. Du får tillbaka depositionen efter avresan när stugan har inspekterats och godkänts.

Snöskoter.
Vid skada under skotersafari tillkommer en självrisk på SEK 10 000. Om fordonet körs ner i en sjö eller bäck gäller inte försäkringen och låntagaren är fullt ersättningsskyldig. Om bärgning, hämtning eller hjälp vid fastkörning behövs tillkommer en start avgift på SEK 1500 och där efter en timdebitering på SEK 275/ timme.

För att få köra snöskoter i våra guidade snöskotersafaris krävs det att man innehar ett körkort av något slag (bil, motorcykel, moped etc.) Yngre deltagare och körkortslösa deltagare får åka med som passagerare.

Jakt.
Vid jaktarrangemang ansvarar kunden själv för alla nödvändiga licenser, tillstånd och avgifter mm. som krävs för att med laglig rätt jaga på Svensk mark samt är skyldig att införskaffa dessa. Vi tillhandahåller endast jaktmarken och rätten till att jaga på denne samt eventuella kring aktiviteter som t.ex. transit till och från jaktmarken, logi mm.

Vid incheckning och när kunden vistas i lodgen skall vapen och där tillhörande utrustning som patroner mm. förvaras i Wilderness Life´s vapenskåp.

Allmän.
Vid bokning av våra aktiviteter intygar kunden att han/hon samt dennes sällskap är i tillräckligt god fysisk form och att inga fysiska eller psykiska förhinder föreligger från gästernas sida för utövande av den valda aktiviteten. Alla ordningsregler, anvisningar och bestämmelser ifrån arrangörens sida samt gällande lagar och regler ska ovillkorligen följas. Brott i mot dessa regler ger Wilderness Life rätten att avbryta aktiviteten samt eventuella framtida aktiviteter utan refundering.

Kunden ansvarar själv för alla nödvändiga försäkringar.

Aktiviteterna sker på eget ansvar och Wilderness Life kan inte hållas ansvarig för materiella- eller personskador.

Vår miljöpolicy skall följas av kunden i de hänseenden detta är aktuellt.

Kunden ansvarar för att de kläder och utrusning denna använder under sin vistelse hos oss och som används under de olika aktiviteterna, är anpassade för aktivitetens art och årstid.

Hyra/lån av utrustning kan medföra en deposition som fastställs efter utrustningens värde.

Force Majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför vår kontroll, berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Kan en bokad aktivitet inte genomföras pga. extremt väder, sjukdom hos vår personal eller annan orsak utanför vår kontroll som t.ex. fel på utrustning eller maskiner, ska kunden informeras snarast och aktiviteten bokas om tidsmässigt eller ersätts av en annan av kunden godkänd aktivitet. Vid längre varande avbrott avbokas aktiviteten och kunden refunderas kostnaden för just denna aktivitet. (om ingen ersättnings aktivitet arrangeras.)

Reklamationer och klagomål

Eventuella reklamationer och klagomål angående en av oss tillhandahållen aktivitet eller logi skall riktas till oss omgående för möjlighet till en snabb lösning. Om vi mot förmodan inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna  Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Vi är också medlem av branschorganisationen Visita. Deras ansvarsnämnd står kostnadsfritt till båda parters förfogande och som medlem har vi förbundit oss att följa deras beslut. Eventuella tvister skall lösas i Sverige, Luleå av behörig instans.